Utlysningar

Här samlar vi alla utlysningar vi känner till och som kan vara aktuella för undervattensteknisk innovation

Vinnova – Samarbetsprojekt för små och medelstora företag Sverige-Tyskland hösten 2018

Det här erbjudandet riktar sig till små och medelstora företag som vill samverka med företag och andra aktörer i Tyskland. Erbjudandet handlar om att skapa förutsättningar för att påbörja gemensamma projekt kring att utveckla produkter, teknikbaserade tjänster eller metoder inom samtliga teknik- och tillämpningsområden. Dessa ska kunna generera hållbara lösningar med både marknadspotential och möjlighet att hantera samhällsutmaningar.

 

Vinnova – Standardisering för att nå ut på nya marknader

Det här erbjudandet handlar om hur standardisering i olika branscher kan stärka innovationsförmågan. Projekten ska beskriva förutsättningar för och behov av standardisering som kan stärka svensk innovation och konkurrenskraft. Ansökningar som berör områden med ny marknadspotential för standardisering kommer att prioriteras.

Det nya nordiska samarbetsprogrammet för miljö och klimat innehåller ambitiösa mål som att hejda förlusten av biologisk mångfald, att minska plastutsläpp i haven, ett gemensamt nordiskt inspel till klimatförhandlingarna och hållbar användning av naturresurser