Svenska aktörer inom undervattensinnovation samlades för att diskutera NRIA-U 2019

2018-12-07
SubTechSweden

Undervattenssverige var inbjudna till Kista för att under en dag arbeta med frågor relaterade till undervattensinnovation i Sverige. Vi ser att vårt fält kan bidra med mycket – stötta en Svensk maritim strategi och för att nå de Globala målen.

Frågor som diskuterades var:

Fråga 1:
Vad har hänt sedan 2016 som har påverkat din verksamhet? Vilka nya utmaningar står du och din organisation inför?
Fråga 2:
Om du är teknikutvecklare: Om det fanns finansiering att få tag i, vilken typ av verksamhet skulle du då kunna göra som du inte kan göra i dag? Både egna saker och tillsammans med andra aktörer.
Om du representerar en myndighet eller annan “behovsägare”: Vilken typ av behov har ni som kan lösas med undervattensteknik?
Fråga 3:
Var det något vi uppenbart missade att ta upp i vår förra innovationsagenda? Någon aspekt på undervattensteknik som vi inte diskuterade, men som vi borde “äga”? Någon strategisk/politisk poäng som vi inte fick fram?
Slutligen, tack till er alla som var med och bidrog till att fördjupa våra tankar om undervattensinnovation.