På gång

MuT2018 har blivit MuT2019 

Nu är det bestämt MuT2018 kommer att hållas den 20 – 21 mars 2019 i Malmö, närmare bestämd vid Sankt Gertruds konferensanläggning mitt i Malmö. Mer information kommer att successivt att läggas ut på hemsidan.

Marin Undersökningsteknik är en stafettkonferens som ger tillfälle till nätverksbyggande och interaktion för aktörer med olika intressen inom Marin Teknik. Huvudarrangörer är LTH och SubTechSweden.

UCOmms 28 – 30 augusti 2018

Missa inte nästa konferens om undervattenskommunikation (UComms) i Villa Marigola. Temat är undervattenskommunikation med fokus på kanalutbredning, protokoll och nätverksstandarder.

Agenda 2019 tas fram

Arbetet med 2019 års Undervattens Agenda har startat. Processledare  är Gunnar Linn. Ett mail har skickats till alla medlemmar om att anmäla intresse att delta. Den 5 december kallas allas medlemmar till ett möte i Göteborg för att ta del av arbetet men även för att ge synpunkter.