Om oss

SubTechSweden är en förening som verkar för undervattensteknisk innovation med målet att stärka förutsättningarna för nationell konkurrenskraft inom undervattensteknikområdet.

Varför SubTechSweden

Med SubTechSweden vill vi påvisa det svenska undervattenstekniska innovationsområdets potential, med huvudsyfte att skapa svensk position och konkurrenskraft på den internationella arenan.

SubTechSweden verkar för att skapa förutsättningar för god innovation, som kommer alla aktörer tillgodo oavsett eventuella särintressen.

Mer konkret syftar SubTechSweden till att:

  • synliggöra det svenska undervattenstekniska områdets betydelse för samhället och öka det allmänna intresset för området;
  • utöka och förstärka nationella nätverk inom området;
  • utgöra en god grund för dialoger med finansiärer som exempelvis näringslivet, Vinnova, SSF, Vetenskapsrådet och andra;
  • stimulera berörda myndigheter att tydliggöra egna strategier och prioriteringar;
  • påvisa områdets potential att bidra till nyttor för Sverige inom resursutvinning, säkerhet, infrastruktur och miljöarbete, med positiva effekter för svensk internationell konkurrenskraft och sysselsättning;

Innovationen måste dock vara effektiv för att kunna existera i den globaliserade värld vi lever i. De flesta av våra innova- tionsaktiviteter sker numera i internationell konkurrens och trenden är att framtiden ställer ännu högre krav. Dessutom kommer innovation i allt större omfattning att behöva ske i samverkan mellan olika aktörer.

Undervattensdomänen erbjuder samhällsnyttor inom resursutvinning, säkerhet, infrastruktur och miljöarbete, men även sysselsättning, exportintäkter och rekreation. I många avseenden är dock undervattensdomänen ett okänt område. Man brukar säga att “vi vet mer om månens baksida än vi vet om jordens havsbotten”, eftersom människan tenderar att prioritera utforskandet av avlägsna miljöer framför sina närmiljöer. Havet är allas vår närmiljö, inte minst i dessa tider av globala miljöutmaningar. För mer information se på följande presentation.

SubTechSweden Programförklaring

Arbetsgruppen har tagit fram SubTechSwedens programförklaring som beskriver våra övergripande mål; hur vi stödjer en Svensk Maritim Strategi och hur vi uppnår samhällsnytta. Dessutom finns en försvarsaspekt relaterad till undervattensteknisk innovation.

Kontakt

Subtech Sweden

Att: Peter Sigray

Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm, Sverige
0734447698
Peter@foi.se