Blekinge Högskola startar ny civilingenjörsutbildning i Marin Teknik

2018-04-24
SubTechSweden
Utbildning & Forskning
Som ett resultat av SubTechSweden har Blekinge Högskola startat en utbildning i Marin Teknik

Utbildningen är ny och har tagits fram i samarbete med svensk industri för att möta framtidens krav på civilingenjörer. På en bred bas av grundkunskaper vävs de marina tillämpningarna in så att du tidigt får en riktning mot ditt kommande yrkesliv. Spännande områden där du kan arbeta är exempelvis implementering av ny teknik på fartyg, utveckling av fjärrstyrda och autonoma robotar, planering och utläggning av undervattensinstallationer som till exempel elkablar, utveckling av havsbaserad energi som våg- och vindkraft, eller annan offshoreverksamhet.