Guldmedalj till SAAB

2018-04-24
Har hänt
Saabs teknikchef får KTH:s guldmedalj i industrisamverkan

Som teknikchef på Saab har jag ett övergripande ansvar för alla våra universitetssamarbeten. I Sverige är KTH, tillsammans med Chalmers och Linköpings Universitet, våra främsta samarbetspartner. Mina kontakter är främst med delar av universitetsledningen…