2018-05-08 Statsråd inviger nytt globalt havsinstitut

2018-05-14
Har hänt
Den 8 maj invigde Isabella Lövin "The WMU-Sasakawa Global Oceans Institute" i Malmö. Institutet kommer att verka i gränssnittet mellan vetenskap, policy, juridik och näringsliv och bidra till ökad kunskap och samverkan för att genomföra det globala hållbarhetsmålet SDG 14 - hav och marina resurser.